Asiakkaamme

 

Jokaisen asiakkaamme tarina on omanlaisensa. Jollain on vaikeuksia koulunkäynnissä, joku toinen kärsii ahdistuksesta tai pelkotiloista. Osa käyttää päihteitä, kuten alkoholia, lääkkeitä tai huumeita. Monella asiakkaistamme on neuropsykiatristen häiriöiden piirteitä. Osalla on yksi tai useampi diagnoosi. Näistä tavallisimpia ovat ADHD, ADD, Aspergerin syndrooma, Touretten syndrooma, masennus tai persoonallisuushäiriö. Kuntouttamatta jätetyt neuropsykiatriset oireet johtavat psyykkiseen oireiluun lisäten inhimillisen kärsimyksen määrää. Myös erilaisista traumoista oireilevia ihmisiä on asiakkainamme. Osalla on syömishäiriöitä, pakko-oireita tai pakkoajatuksia.

 

Harvalla on yksi yksittäinen ongelma, johon hän haluaa apua. Useimmiten ongelmat limittyvät keskenään ja liittyvät toisiinsa. Voi tuntua siltä, että elämä on kuin kasa kiukkuisia käärmeitä, eikä yhdenkään hännästä saa kiinni.

 

Asiakkaat tulevat meille joko suoran yhteydenoton jälkeen tai jonkin virallisen tahon lähettämänä. Näitä tahoja voi olla esimerkiksi psykiatrian poliklinikka, sosiaalitoimi (kuten lastensuojelu tai perheneuvola), vammaispalvelut, kunnan kotipalvelu tai oppilashuolto. Joskus apua hakee huolestunut omainen.

 

Olemme koonneet tälle sivulle muutaman tyypillisen asiakassuhteen kuvauksen, jotta saat paremmin selvää työstämme ja työtavoistamme. Asiakassuhteen luottamuksellisuutta varjellaksemme olemme muuttaneet yksityiskohtia ja yhdistelleet eri asiakkaita..