Tarjoamme kotiin vietäviä kuntoutuspalveluita. Tulemme mukaan sinne, missä arki on haasteellisinta eli vaikka virastoon tai kauppaan. Yrityksellämme on Helsingissä. Vastaanottokäyntien lisäksi, tarjoamme myös kotiin ja asiakkaan ympäristöön vietäviä kuntoutuspalveluita.  Ratkaisukeskeinen työtapa tarkoittaa sitä, että ongelmiin keskittymisen sijaan etsimme yhdessä ratkaisuja, jotka helpottavat elämää tai arkea. Työskentelyn tavoitteena on, että ratkaisujen löytäminen tulee myös asiakkaalle luontevaksi tavaksi olla. Kognitiivinen lyhytterapia, yhdistyneenä toimintaterapiaan, on esimerkiksi uusien ajatusmallien pohtimista ja kokeilua sekä vaihtoehtoisten toimintamallien kokeilua. Tavoitteena on, että löydetään asiakkaan arkeen paremmin sopivia tapoja toimia.

Yyhdessä tutkitaan asiakkaan kertomusta hänen elämästään. Joskus ihmisellä voi olla rajoittavia, jopa haitallisia uskomuksia itsestään tai elämästään. Narratiivinen työskentely antaa mahdollisuuden vaikuttaa omaa elämää ohjaaviin ajatusmalleihin.

Lisäksi käytössämme olevia menetelmiä ovat mindfulness eli tietoisuustaidot sekä ART (Aggression Replacement Training) eli sosiaalisten taitojen vahvistus.

Emme kuitenkaan asiakastyössä kulje ”menetelmä edellä” vaan asiakkaan tilanne ja tarve ovat aina toimintamme lähtökohtana..

 

Tarjoamme seuraavia palveluita:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinnasto

 

 

Toimintaterapia ja

neuropsykiatrinen valmennus:

45 min / 70 €

60 min / 80 €

90 min / 100 €

 

Ryhmät:

90 min / 85 €

 

Tukipalvelut:

35 € / alkava tunti

 

 

Lisäksi veloitamme kotikäyntilisän ja matkakorvaukset.

 

 

Palvelut